Празник на Министерството на вътрешните работи се пада на 5 юли 2021

Празник на Министерството на вътрешните работи.