Празник на Министерството на вътрешните работи се пада на 5 юли 2024

Празник на Министерството на вътрешните работи.