Празник на Министерството на вътрешните работи се пада на 5 юли 2023

Празник на Министерството на вътрешните работи.