Вторник

28 май

май

2024

Ден на ветеринарните специалисти се пада на 14 декември 2024

На 14 декември 1897 г. е приет Законът за санитарноветеринарната полиция, с което се поставя началото на Ветеринарномедицинската служба в България. Обявен е с Решение 479 на Министерския съвет от 19 ноември 1993 г.