Неделя

21 юли

юли

2024

Ден на българската адвокатура се пада на 22 ноември 2024

Обявен с решение на Висшия адвокатски съвет от 26 февруари 2005 г. На 22 ноември 1888 г. 5-ото Народно събрание приема Първия Закон за адвокатите.