Петък

22 октомври

октомври

2021

Св. прор. Авдий. Св. мчк Варлаам се пада на 19 ноември 2021

Св. прор. Авдий служил в двора на израелски царе. От младини бил твърде богобоязлив и когато целият Израел отстъпил от Бога и започнал да се покланя на Ваал, той тайно служел на Господ. Когато беззаконната Иезавел изтребвала пророците Господни, Авдий скрил сто пророци в две пещери и ги хранил по време на глада в дните на прор. Илия. След смъртта си бил погребан при своите предци.