Неделя

21 юли

юли

2024

Св. Кирил, архиеп. Александрийски се пада на 9 юни 2024

Св. Кирил, патриарх Александрийски, бил известен със своето благочестие, ученолюбие и твърдост в защита на православната вяра. Починал през 444 г., като оставил много съчинения. Най-бележити сред тях са: Изяснения на Мойсеевото Петокнижие, на пророчествата на Исай, на дванадесетте малки пророци, на евангелията на Йоан и Лука, на посланията, Книга за поклонението с дух и истина, Учението за Света Троица.