Св. ап. Архип. Преп. Доситей. Преп. Конон, игумен на Пентукла се пада на 19 февруари 2024

Св. ап. Архип бил епископ на гр. Колоса в малоазийската област Фригия. В неговия дом се извършвали божествените служби. Апостол Павел го ръкоположил за епископ. Неговата жена Апфия му помагала в разпространяването на словото Божие.