Вторник

28 май

май

2024

Професионален празник на данъчните служители се пада на 16 ноември 2024

С постановление на Министерския съвет от февруари 1991-ва данъчната администрация е създадена като самостоятелна структурна единица. Няколко месеца по-късно са назначени първите данъчни служители.