Събота

16 октомври

октомври

2021

Професионален празник на данъчните служители се пада на 16 ноември 2021

С постановление на Министерския съвет от февруари 1991-ва данъчната администрация е създадена като самостоятелна структурна единица. Няколко месеца по-късно са назначени първите данъчни служители.