Четвъртък

28 септември

септември

2023

Празник на сухопътните войски на българската армия се пада на 19 ноември 2023

Определен е с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември 1992 г. по повод блестящата победа на младата българска войска при Сливница на 19 ноември 1885 г. по време на Сръбско-българската война.