Неделя на митаря и фарисея се пада на 9 февруари 2020