Международен ден на ромите се пада на 8 април 2022

Международния ден на ромите се отбелязва с концерти, спортни надпревари, културни изяви и други.