Сряда

20 октомври

октомври

2021

Международен ден на щастието се пада на 20 март 2021

На 20 март Организацията на обединените нации (ООН) отбелязва Международния ден на щастието. Празникът е обявен с резолюция на Общото събрание на ООН на 28 юни 2012 и признава значението на щастието и благополучието като универсални цели за човечеството.