Ден на оръжейника в българската армия се пада на 18 ноември 2023

Чества се със заповед на министъра на отбраната от 18 ноември 1968 г.