Вторник

11 август

август

2020

Ден на оръжейника в българската армия се пада на 18 ноември 2020

Чества се със заповед на министъра на отбраната от 18 ноември 1968 г.