Петък

19 април

април

2024

Ден на оръжейника в българската армия се пада на 18 ноември 2024

Чества се със заповед на министъра на отбраната от 18 ноември 1968 г.