Имени дни и празници на 10 декември 2021 година

  • 10 декември

    Свети мъченици Мина, Ермоген и Евграф

    Мина бил изпратен да усмири вълненията на християните в Александрия. Градският управител Ермоген опитал да върне Мина към езичеството. Бог го подкрепял и изцелявал раните му, въпреки мъченията, на кои…